DUHOVI


Psihologija je, kaže na jednom mestu Derida, nauka o duhovima. O onome što je moglo da bude, o onome što je bilo i o onome što još uvek može da bude.

To je zapravo priča o duhovima našeg vlastitog života.

O duhovima, koji se ne povlače, o duhovima, koji su uvek tu, s nama. Ali ponekad moramo biti u stanju i da oslobodimo duha. Da ga pustimo da diše. Ali je pitanje da li će on pustiti nas?

Jedan gospodin je jednom N. i meni rekao da smo mi toliko slični da čak i fizički ličimo. To je, naravno, nemoguće jer N. je najlepše biće na svetu. I što je najvažnije, biće koje me je činilo srećnim. Ma šta ta reč označavala.

Jer sreća je valjda reč koja je namenjena jedino za krave, žene i Engleze, štono reče Niče. Ali kako bilo bez N., ja sam mrtav za život.

Eros je u osnovi svake filozofije i svakog mišljenja. A N. je za mene bila velika oranica snova, ili Sen Persovim rečima, ziratno zemljište snova. Izvor celokupnog mog nadahnuća. Voleo bih kada bih samo jednom mogao da razgovaram s njom, makar ceo razgovor bio svodiv na jednu-jedinu reč: IZVINI.

Ali ponekad moramo i da pustimo duha, kako bi oslobodili sebe i njega.

Volim te N.!Коментари

Популарни постови